Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I statistikmodulet i NOVAX kan du trække rapporter på forskellige data fra NOVAX.

Du tilgår modulet gennem Udskrifter > Avanceret statistik.

I modulet har vi lavet en række rapporter, som kommer med ud i opdateringen. På skærmbilledet nedenfor er rapporten KOL f.eks. valgt.


  1. Vælg en rapport i oversigten 
  2. Tryk på <Kør rapport>
    • Nogle rapporter kræver et datointerval for at kunne køres!
  3. Du har mulighed for at sortere og filtrere i oversigten - se afsnit nedenfor
  4. Vælg evt. skriftstørrelse og udskriftsretning ift. din udskrift  5. Tryk på <Udskriv> eller <Eksporter til CSV> 

Sortering og filtrerering 

Du kan sortere ved at vælge en kolonne i resultatoversigten.

Du kan ligeledes filtrere dine resultater. Du filtrerer ved at vælge pilen på den ønskede kolonne.

Eksempel: 

Herunder er rapporten Notater uden ydelse kørt og filtrering på datoen er i gang.


Sorteringer og filtreringer vil også være gældende i udskrifterne. 


Hvis du vil have lavet en anden rapport, end en af dem i oversigten, kan du kontakte vores konsulenter via NOVAX Servicedesk mhp. om det er muligt og for at få en pris på rapporten.

Relaterede artikler

There is no content with the specified labels